Những sự khác biệt giữa Odoo với phần mềm kế toán

Ngày nay, các phần mềm kế toán đang cố gắng làm mờ đi sự khác biệt với một hệ thống ERP. Về cơ bản ERP và Phần mềm kế toán là hai sản phẩm hoàn toàn khác nhau phục vụ những mục đích khác nhau

Ở bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu thêm vào vấn đề và so sánh cụ thể một hệ thống ERP là Odoo với một phần mềm kế toán thông thường. Hãy cùng xem xét chức năng tương ứng và hiểu cách làm thế nào để một khách hàng có thể ràng sử dụng cả hai hệ thống này

Phần mềm kế toán

Theo truyền thống, phần mềm kế toán đã được sử dụng, như tên của phần mềm đã cho thấy chúng được dùng để quản lý hệ thống tài khoản của công ty, hoặc để quản lý dòng tiền. Có thể thấy được, phần mềm kế toán xử lý các khía cạnh của hoạt động tài chính bằng cách ghi lại các giao dịch kinh doanh như AR / AP hoặc sổ cái chung được sử dụng để tạo báo cáo tài chính cơ bản như báo cáo lãi lỗ và bảng cân đối kế toán. Phần mềm kế toán cung cấp một cái nhìn nhanh về tình hình chính của một công ty hôm nay nhưng không có khả năng dự đoán vào ngày mai hay tương lai

Odoo

Là một hình ảnh phản chiếu lớn của phần mềm kế toán hay nói cách khác, phần mềm kế toán chỉ là một mô-đun của Odoo. ERP là viết tắt của Kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp có khả năng theo dõi tài sản hữu hình và vô hình của bạn, thực hiện đơn hàng, lập hóa đơn, quản lý hàng tồn kho, quản lý sản xuất, chi phí công việc, báo cáo, thương mại điện tử, quản lý vốn nhân lực, quản lý quan hệ khách hàng, v.v. Về cơ bản, Odoo tập hợp toàn bộ thông tin tổ chức của bạn vào một hệ thống duy nhất và trang bị cho bạn tất cả thông tin bạn cần biết về hoạt động kinh doanh của mình

Những sự khác biệt giữa Odoo và một phần mềm kế toán 

  • Hãy nghĩ về Odoo như một bộ xếp hình Legos với các mảnh có thể khớp với nhau khi cần hoặc bỏ đi khi không cần thiết. Mô-đun kế toán chỉ là một phần từ một bộ legos. Phần mềm kế toán khác xa với chức năng của ERP hiện đại. Odoo bao gồm quản lý tài chính, bán hàng và quản lý dự án trong một công cụ duy nhất và làm phong phú chúng với nhiều chức năng như lập kế hoạch tài nguyên sản xuất, điểm bán hàng và chức năng thương mại điện tử để cung cấp một giải pháp tổng quát có thể giúp tất cả các doanh nghiệp quản lý tất cả các hoạt động thường ngày. Hơn nữa, hệ thống đi trước một bước bằng cách tích hợp mọi kênh bán hàng mà bạn có thể nghĩ đến, kết hợp với quản lý hàng tồn kho mạnh mẽ của nó tạo ra giải pháp quản lý kinh doanh tốt nhất được tìm thấy trên thị trường hiện nay
  • Phần mềm kế toán bắt đầu hành trình của một quy trình kinh doanh từ hóa đơn mua hàng hoặc hóa đơn bán hàng trong khi Odoo chủ yếu có thể chăm sóc một khách hàng ngay cả trước khi họ trở thành khách hàng chính thức của doanh nghiệp bạn. Dòng thời gian hoạt động phong phú trong mô-đun CRM (Quản lý quan hệ khách hàng) cho phép bạn xem và truy cập thông tin liên hệ cập nhật nhất. Bạn thậm chí có thể xem chiến dịch tiếp thị nào đã tạo ra khách hàng tiềm năng, đọc những thông tin có liên quan, kiểm tra emails
  • Phần mềm kế toán thường chỉ có thể theo dõi hàng tồn kho một cách hạn chế hoặc cơ bản thông qua việc bổ sung các tiện ích dành cho máy tính để bàn và web. Trong khi đó,  Odoo cho phép bạn tăng độ chính xác của hàng tồn kho và mức độ dịch vụ khách hàng, đồng thời, giảm cho bạn chi phí lưu kho, chi phí lao động và hàng tồn kho. Mô-đun quản lý kho của một Odoo giúp bạn đưa ra các quyết định nhanh hơn, chính xác hơn, điều này rất quan trọng trong môi trường hàng tồn kho toàn cầu phức tạp hiện nay
  • Phần mềm kế toán cũng có quản lý sản xuất nhưng quản lý sản xuất của Odoo được hệ thống một cách bài bản hơn. Tính năng này bao gồm hóa đơn vật liệu (BOM), kế hoạch sản xuất, nhà máy là trung tâm của chuỗi cung ứng của bạn, nơi nhu cầu của khách hàng, nguồn lực sản xuất và lô hàng cung ứng ảnh hưởng trực tiếp với nhau. Đơn đặt hàng thay đổi, giao hàng cung cấp bị bỏ lỡ và máy móc bị hư hỏng, làm cho vấn đề thậm chí còn tồi tệ hơn. Các doanh nghiệp cần phần mềm quản lý sản xuất có thể quản lý hiệu quả và tối ưu vô số các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất của công ty. Thật vậy, ngay cả điều này một phần mềm kế toán không cung cấp
  • Phần mềm kế toán không có quản lý bán hàng và xử lý đơn hàng trong khi đối với Odoo thì đó chính là cốt lõi. Đây là những yếu tố cần thiết để xây dựng một tổ chức lớn mạnh. Quản lý đơn đặt hàng liên quan đến nhiều hơn là nhận một đơn đặt hàng và vận chuyển nó. Ngày nay, các yêu cầu bao gồm quản lý đơn hàng, phân bổ hàng tồn kho và giá khuyến mại. Hệ thống quản lý đơn hàng cho phép bạn giải quyết các vấn đề này, nhưng một phần mềm kế toán lại bị thiếu ở mặt này.

Điều đáng chú ý là một số phần mềm Kế toán có thể bổ sung các chức năng còn hạn chết bằng cách sử dụng các mô-đun của bên thứ ba nhưng đó không phải là các hoạt động của hệ thống ERP bài bản. Nếu bạn muốn có tìm hiểu về Odoo, hãy mói chuyện với chúng tôi ngay hôm nay về nhu cầu doanh nghiệp của bạn