5 điểm khác biệt lớn giữa phần mềm ERP và phần mềm kế toán

Phần mềm ERP và kế toán

Ngày nay, với sự trợ giúp của công nghệ đám mây hiện đại, bạn có thể sử dụng phần mềm kế toán tùy biến và phần mềm ERP (Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp) như SAP, Oracle, Odoo để quản lý các giao dịch tài chính của doanh nghiệp và đảm bảo sẽ làm giảm căng thẳng trong việc ghi chép sổ sách bằng tay. Điều này có thể dễ dàng triển khai trên các nền tảng điện toán đám mây (Cloud) và sử dụng dịch vụ thay vì cài đặt máy chủ của riêng của bạn và mua bản quyền phần mềm

Trước khi bạn quyết định cái nào sẽ phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp của mình, bạn cần hiểu rõ sự khác nhau của Hệ thống ERP và Phần mềm kế toán. Hãy cùng tìm hiểu 5 điểm khác biệt chính giữa phần mềm kế toán thông thường và một hệ thống ERP:

  • Phần mềm kế toán miễn phí chỉ có thể quản lý tài khoản kế toán của công ty hoặc cách di chuyển dòng tiền của bạn. Trong khi đó, ERP là một phần mềm tổng thể giúp bạn theo dõi quản lý hàng tồn kho, tài sản hữu hình và vô hình, lập hóa đơn, thực hiện đơn hàng, chi phí công việc, v.v. Trong kế toán, bạn giao dịch với sổ cái chung, khoản phải thu (AR) và phải trả (AP), bảng lương, chi phí, v.v. . Nhưng phần mềm hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) giúp quản lý các vấn đề không được giải quyết trong kế toán. Nói cách khác, chức năng kế toán là tập hợp con của phần mềm ERP, và ERP là một phần mềm quản lý tài chính doanh nghiệp cộng với nhiều hơn nữa
  • Thông thường có một sự khác biệt lớn khi nói đến chi phí sở hữu phần mềm giữa phần mềm ERP & Kế toán. Trong khi phần mềm kế toán thường có chi phí thấp, một doanh nghiệp nhỏ có thể dễ dàng mua một phần mềm kế toán. Trong khi đó chi phí triển khai và bảo trì ERP có thể rất tốn kém ngay cả đối với các doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn
  • Sự khác biệt lớn thứ ba là số lượng nhân sự cần thiết để quản lý phần mềm. Trong khi phần mềm kế toán có thể được quản lý hoàn toàn bởi phòng kế toán. Việc duy trì một hệ thống ERP sẽ đòi hỏi một đội ngũ chuyên gia để duy trì và vận hành nó.
  • Phần mềm kế toán đã bị hạn chế trong việc theo dõi hàng tồn kho cơ bản cùng với các tiện ích bổ sung dựa trên web. Mặt khác, hệ thống ERP đủ linh hoạt để giúp người dùng không bị xiềng xích trong phần mềm kế toán. Nó cũng cho phép bạn tăng độ chính xác và dịch vụ khách hàng của doanh nghiệp của bạn. Trong khi đó, ERP còn giúp bạn giảm chi phí vận chuyển hàng tồn kho, xóa sổ hàng tồn kho và chi phí lao động. Thêm vào đó, mô-đun quản lý kho hàng của ERP giúp bạn đưa ra các quyết định nhanh và chính xác hơn, đặc biệt rất quan trọng trong môi trường hàng tồn kho quốc tế phức tạp ngày nay.
  • ERP có thể giúp lập kế hoạch nguồn lực cần thiết cho doanh nghiệp của bạn như lượng nguyên liệu cần thiết cho một quy trình sản xuất, cũng giúp quản lý dây chuyền sản xuất rất phức tạp, tuy nhiên một phần mềm kế toán lại thiếu chức năng này.

Có thể nói cả hai phần mềm đều quan trọng đối với doanh nghiệp của bạn theo những cách riêng, tuy nhiên, ERP linh hoạt hơn so với phần mềm kế toán và cho phép bạn quản lý các tác vụ khác nhau một cách thuận tiện hơn. Tất cả xuất phát từ nhu cầu của doanh nghiệp của bạn và quy mô của doanh nghiệp. Thông thường một doanh nghiệp nhỏ có thể khá hài lòng với phần mềm kế toán trong một thời gian khá dài trong khi doanh nghiệp tương đối lớn hoặc doanh nghiệp xử lý nhiều sản xuất và hàng tồn kho sẽ cần phần mềm ERP để quản lý doanh nghiệp của họ một cách hiệu quả hơn.